Cape Point

2 audio tours

Take a stroll to the lighthouse at the tip of Cape Point
ByCape Point, 30 Aug 2016

Walking Tour

|
45 mins
|
1.8mi
(124)
Free
Take the Flying Dutchman Funicular up to the lighthouse at the tip of the Cape
ByCape Point, 30 Aug 2016

Walking Tour

|
45 mins
|
1.8mi
(101)
Free