Cape Point

2 audio tours

Take a stroll to the lighthouse at the tip of Cape Point
ByCape Point, 30 Aug 2016

Walking Tour

|
45 mins
|
2mi
(121)
Free
Take the Flying Dutchman Funicular up to the lighthouse at the tip of the Cape
ByCape Point, 30 Aug 2016

Walking Tour

|
45 mins
|
2mi
(94)
Free